Windturbines in het Nederlandse landschap – Advies / Achtergronden / Visies


Ontwerp m.m.v. Sander Boon
Drie boeken over het plaatsingsbeleid van windmolens in Nederland. Advies van
de Rijksadviseur van het landschap; Achtergronden: een 180 p. encyclopedisch werk over
windmolens, windenergie etc.; Visies: 6 ontwerpers (twee architecten, één landschapsarchitect,
één stedenbouwer & één kunstenaar) spreken zich uit over de te plaatsen windmolens.